Rada dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo

Skład osobowy

Dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT – przewodnicząca

Skład osobowy