Informacje bieżące

Młodzi naukowcy z ZUT docenieni przez ministra 21.08.2020 10:07

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Na liście stypendystów znaleźli się doktorzy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnieni naukowcy z ZUT to: dr inż. Wojciech Sałabun (Wydział Informatyki), dr inż. Magdalena Zdanowicz (Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych) oraz dr inż. Anna Żywicka (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt).

Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendia zostały przyznane młodym naukowcom na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 złotych.

Dr inż. Wojciech Sałabun jest adiunktem oraz kierownikiem Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej, gdzie aktualnie realizuje dwa granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w tematyce związanej z metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji.  

Dr inż. Magdalena Zdanowicz pracuje na stanowisku asystenta w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych i zajmuje się otrzymywaniem oraz charakterystyką powłok i tworzyw na bazie surowców naturalnych. cbimo.zut.edu.pl

Dr inż.  Anna Żywicka jest asystentką w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii ZUT, gdzie wraz z zespołem prowadzi badania dotyczące celulozy bakteryjnej.