Informacje bieżące

Praca magisterska w ramach projektu Horyzont 2020 "GREEN-MAP" 30.08.2019 09:54

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) poszukuje osoby zainteresowanej realizacją pracy magisterskiej dotyczącej funkcjonalizacji bio-monomerów do otrzymywania materiałów foliowych i opakowań, w ramach programu Horyzont 2020 „GREEN-MAP” – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability.

W ramach projektu przewidywany jest 6-miesięczny staż w przedsiębiorstwie w Holandii, co daje możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Od kandydata oczekiwana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr inż. Łukaszem Łopusiewiczem (e-mail: lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres e-mailowy: cbimo@zut.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: praca magisterska  „GREEN-MAP”.