Informacje bieżące

Przypominamy! Nabór na studia na naszym wydziale trwa! 28.07.2021 12:00

Kierunki studiów – Aquaculture and Fisheries, ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowieka.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
przy ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin.
pokój nr 14 - parter

od 05.07 do 30.07.2021 r (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 02.08 do 31.08.2021 r. w godz. 10:00-14:00
od 01.09 do 30.09.2021 r. w godz. 10:00-12:00

(uwaga! inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym)
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel. 91 449 66 56  

Serdecznie Zapraszamy!