Grzegorz Tokarczyk

Wybrane publikacje
 1. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G., Stypko K., Krzywiński T., 2009: Wpływ stężenia soli na proces marynowania świeżego śledzia bałtyckiego. Influence of salt concentration on marinating process of raw Baltic herring. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria. 273(12) 
 2. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G., 2009: Dynamika procesu marynowania mięsa rozmrożonych śledzi bałtyckich i atlantyckich. Marinating process dynamics of meat of thawed Baltic and Atlantic herring. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria. 272(11): 83-94. 
 3. Bortnowska G., Tokarczyk G., 2009: Comparison of the physical and sensory properties of model low-fat mayonnaises stabilized by modified maize starch and native or dried egg yolk. EJPAU 12(3): #11. 
Promotorstwo prac magisterskich
 • Wpływ dodatku soli i transgutaminazy na poprawę tekstury i wodochłonności rozdrobnionego miesa płoci po obróbce cieplnej; Kapela Martyna; 2010/2011
 • Wpływ dodatku transglutaminazy, w postaci preparatu ACTIVA GS, na poprawę jakości konserw z rozdrobnionego mięsa; Mróz Dorota; 2010/2011
 • Zastosowanie preparatu ACTIVA GS, zawierającego transglutaminazę, na poprawę właściwości farszów z płoci poddanych obróbce cieplnej; Sikorski Jerzy; 2010/2011
 • Zastosowanie transglutaminazy do produkcji wędzonych szynek rybnych z płatów brzusznych łososia norweskiego; Witkowski Marek; 2010/2011
 • Charakterystyka towaroznawcza past rybnych z tuńczyka; Falkowski Marcin, 2008/2009 
 • Charakterystyka towaroznawcza "kawioru czerwonego" dostępnego na rynku handlowym w Szczecinie; Winiarczyk Bartosz;, 2008/2009 
 • Wpływ preparatu transglutaminazy na właściwości fizykochemiczne konserw z mięsa płoci; Małecka Katarzyna, 2004/2005 
 • Wpływ wysokich stężeń NaCl na zdolność transglutaminazy do tworzenia żelu po obróbce cieplnej; Krzywiński Tomasz, 2005/2006 
 • Zastosowanie metody enzymatycznej do oznaczania zawartości tryptofanu w mrożonych filetach rybnych; Birger Filip, 2006/2007 
 • Zastosowanie metod oznaczania dostępnej lizyny do jakościowej oceny konserw rybnych; Ptak Janusz, 2006/2007 
 • Oznaczanie dostępnej lizyny w koncentratach zbożowych z wykorzystaniem metody fluorymetrycznej; Sikorska Aleksandra , 2006/2007 
 • Charakterystyka towaroznawcza konserw rybnych "Szprot w zalewie olejowej”; Wasiak Paweł , 2006/2007 
 • Jakość konserw rybnych z makreli w sosie pomidorowym dostępnych w szczecińskiej strefie przygranicznej; Biel Anna, 2007/2008 
 • Jakość porcji ciętych z mrożonych bloków filetów i farszu rybnego poddanych obróbce cieplnej; Białous Magdalena, 2007/2008 
 • Wpływ dodatku preparatu ACTIVA EB, zawierającego transglutaminazę, na właściwości fizykochemiczne konserw z farszu z płoci; Budzyńska Alicja, 2007/2008 
 • Charakterystyka towaroznawcza "Filetów śledziowych w sosie śmietanowym”; Dzierbanowicz Maciej , 2007/2008 
 • Wykorzystanie modyfikowanego transglutaminazą MOM pozyskanego z płoci oraz z odpadów pofiletowych z dorsza do produkcji wyrobów typu fish balls; Górska Małgorzata, 2007/2008 
 • Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy do modyfikacji własności fizyko-chemicznych konserw z rozdrobnionego mięsa z płoci; Kulpa Edyta , 2007/2008 
 • Wpływ dodatku preparatu ACTIVA EB, zawierającego transglutaminazę, na teksturę farszu z płoci o zróżnicowanym dodatku NaCl po obróbce cieplnej; Mendak Barbara, 2007/2008 
 • Wpływ niskich stężeń NaCl na zdolność transglutaminazy do tworzenia żelu po sterylizacji; Paszko Andrzej, 2007/2008 
 • Charakterystyka towaroznawcza wybranych mrożonych owoców morza; Pietrzak Joanna, 2007/2008 
 • Jakość łososia norweskiego wędzonego na zimno, krojonego w plastry i pakowanego próżniowo; Stochmal Nina, 2007/2008 
 • Wpływ dodatku transglutaminazy i NaCl na właściwości fizykochemiczne modelowych konserw z rozdrobnionego mięsa z płoci; Szymańska Magdalena, 2007/2008 
 • Wpływ dodatku transglutaminazy na własciwości fizyko-chemiczne konserw z odpadów pofiletowych z dorsza; Magdalena Strzelec, 2008/2009 
 • Zastosowanie wybranych preparatów enzymów proteolitycznych do modyfikacji właściwości fizyko-chemicznych farszów z płoci; Kruk Anna, 2008/2009 
 • Wpływ modyfikacji enzymatycznej białek na właściwości sterylizowanych farszów z odkostionego mięsa płoci; Sawicka - Kłaptij Anna, 2008/2009 
 • Wykorzystanie modyfikowanego transglutaminazą MOM pozyskanego z płoci oraz z odpadów pofiletowych z dorsza do produkcji wyrobów typu fish cake; Jakuć Gabriela, 2008/2009 
 • Wpływ sposobu przechowywania na jakość śledzia bałtyckiego wędzonego na gorąco; Bihun Kamila, 2008/2009 
 • Wpływ dodatku preparatu transglutaminazy na poprawę właściwości fizyko-chemicznych modelowych konserw z MOM z płoci; Sieradzan Beata, 2008/2009 
 • Wpływ dodatku czosnku na jakość past rybnych składowanych w temp. Chłodniczej; Adamczyk Katarzyna, 2008/2009 
 • Wpływ promieniowania UV-B na zmiany jakościowe śledzia bałtyckiego; Foliński Miłosz, 2008/2009 
 • Wpływ dodatku przeparatu Activa EB na właściwości fizyko-chemiczne składowanych zamrażalniczo farszów płoci; Aleksandrowicz Adam, 2008/2009 
 • Wpływ dodatku preparatu ACTIVA GS, zawierającego transglutaminazę, na cechy fizyko-chemiczne farszów z płoci po obróbce cieplnej; Chutkowska Anna, 2008/2009 
 • Wpływ dodatków preparatów transglutaminazy na właściwości farszów z płoci poddanych obróbce cieplnej; Kasprzyk Iwona, 2008/2009 
 • Wpływ czasu składowania zamrażalniczego na właściwości fizyko - chemiczne farszów z płoci z dodatkiem transglutaminazy; Konieczny Arkadiusz, 2008/2009 
 • Wpływ dodatku preparatu transglutaminazy na właściwości konserw z odpadów pofiletowych z dorsza; Lisińska Karolina, 2008/2009 
 • Wpływ dodatku polifosforanów na właściwości fizyczne konserw z rozdrobnionego mięsa z odpadów pofiletowych z dorsza; Stanisz Patryk, 2008/2009 
Recenzje prac magisterskich
 • Opracowanie projektu systemu HACCP dla 2 różnych asortymentów żywności wygodnej (pierogi); Stefańska Kinga; promotor: prof. dr hab. Kołakowska Anna; 2003/2004
 • Jakość surówek warzywnych przechowywanych w różnych temperaturach; Baranowska Bożena; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2008/2009
 • Jakość sensoryczna wybranych herbat czarnych i zielonych; Garlikowska Renata; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2008/2009
 • Charakterystyka towaroznawcza piw importowanych; Pajor Katarzyna; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2008/2009
 • Jakość herbaty czerwonej; Butoka Urszula; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Jakość mięsa zająca (Lepus europaeus) przechowywanego w temperaturze 4 C; Drost Arkadiusz; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Jakość mięsa króliczego podczas przechowywania w temperaturze 4 C; Golus Anna; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Jakość piwa butelkowego Desperados przechowywanego w temperaturze 8 C; Jarosiewicz Ewelina; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Jakość piwa butelkowego pszennego Okocim przechowyawanego w 4 C; Jurewicz Anna; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Jakość śledzia wędzonego na gorąco przechowywanego w temperaturze 18st.C; Kiełczewska Kamila; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Warunki siedliskowe ichtiofauny w Jeziorze Szmaragdowym; Marcinkiewicz Wojciech; promotor: dr hab. Nędzarek Arkadiusz; 2009/2010
 • Jakość kawy Arabiki; Pokora Olga; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Materia organiczna i status troficzny zbiornika Czarnogłowy w latach 2009/2010; Matusiak Adriana; promotor: dr hab. Nędzarek Arkadiusz; 2009/2010
 • Jakość mięśni sarny i jelenia; Surma Orina; promotor: prof. dr hab. Lachowicz Kazimierz; 2009/2010
 • Jakość kawy Robusty; Świeboda Sylwia; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Poziom histaminy w kiełbasach surowych dojrzewających typu salami znajdujących się na rynku handlowym; Wawrzycka Natalia; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Towaroznawcza ocena herbat zielonych; Wieczorek Jakub; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Jakość filetów śledziowych przechowyanych w temperaturze chłodniczej; Zajac Katarzyna; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2009/2010
 • Wybrane metale ciężkie w wodach powierzchniowych Oazy Thomas Point (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia); Borkowska Urszula; promotor: dr hab. Nędzarek Arkadiusz; 2010/2011
 • Makrojony w wybranych wodach powierzchniowych Oazy Thomas Point (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia); Kawa Mateusz; promotor: dr hab. Nędzarek Arkadiusz; 2010/2011
 • Analiza zmienności stężeń wybranych form azotu w wodach Zalewu Szczecińskiego; Kitowicz Kornelia; promotor: dr hab. Tórz Agnieszka; 2010/2011
 • Próba wyjaśnienia przemian biochemicznych związków azotu na podstawie analizy zmienności stężeń wybranych form azotu w wodach odrzańskich w latach 2000-2003; Staszczyk Anita; promotor: dr hab. Tórz Agnieszka; 2010/2011
 • Walory turystyczne jeziora Woświn i jego okolic; Dowejko Renata; promotor dr hab. Nędzarek Arkadiusz; 2010/2011
 • Ocena właściwości przeciwutleniających imbiru oraz piw: o smaku imbirowym "Gingers" i piwa jasnego pełnego "Tyskie"; Budzyń Marcin; promotor: prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2007/2008 
 • Stopień utlenienia wybranych nutraceutyków tłuszczów rybnych i tokoferolu w porównaniu z lipidami mięśniowymi pstrąga tęczowego; Antczak Aurelia; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2004/2005 
 • Wpływ ołowiu na lipidy wątrób dorsza; Baranowski Maciej; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2004/2005 
 • Badanie ubytków oraz utleniania lipidów z wycieku po gotowaniu pstrąga tęczowego; Gierszewski Mateusz; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2004/2005 
 • Zależność między wynikami spektroskopowych i rutynowych metod oznaczania utleniania lipidów rybnych katalizowanego UV; Szynkiewicz Tomasz; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2004/2005 
 • Zmiany jakościowe lipidów pstrąga tęczowego podczas chłodniczego przechowywania; Wieczorkiewicz Marcin; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2004/2005 
 • Wpływ obróbki cieplnej na utlenianie lipidów w pstrągu tęczowym przechowywanym chłodniczo; Kwiatkowska Agata; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2005/2006 
 • Wpływ sposobu obróbki cieplnej pstrąga na wydajność części jadalnych i skład tkanki mięśniowej; Malicki Mirosław; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2005/2006 
 • Zastosowanie FTiR do oceny jakości sypkich produktów; Żarna Bartosz; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2005/2006 
 • Przydatność spektroskopii FT-IR lipidów oraz analizy sensorycznej do badania zmian zachodzących w filetach ryby pod wpływem obróbki cieplnej; Grobela Grzegorz; promotor Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2006/2007 
 • Ocena jakości posiłków produkowanych w stołówkach szkolnych szkół średnich na terenie Słupska; Budzyńska Joanna; promotor: Dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2007/2008 
 • Charakterystyka towaroznawcza win czerwonych słodkich i półsłodkich znajdujących się na rynku handlowym w Czarnkowie; Chmielewska Dominika; promotor: hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2007/2008 
 • Monitoring herbat zielonych znajdujących się na rynku handlowym w Słupsku; Dębska Anna; promotor: Dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2007/2008 
 • Wpływ wędzenia na utlenianie lipidów w mięsie wieprzowym; Rosiński Piotr; promotor: Prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2007/2008 
 • Ocena towaroznawcza herbat czarnych i zielonych znajdujących się na rynku handlowym w Szczecinie; Rosołowska Małgorzata; promotor: Dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2007/2008 
 • Jakość mięsa baraniego przechowywanego w temperaturze chłodniczej; Sikuciński Łukasz; promotor: Dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2007/2008 
 • Profilowanie sensoryczne a wartość odżywcza produktów pochodzenia zwierzęcego; Sołtysiak Maciej; promotor: Dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2007/2008 
 • Poziom histaminy w wybranych konserwach rybnych dostępnych na rynku krajowym; Bojdo Gabriela; promotor: dr hab. Barbara Czerniejewska - Surma;, 2008/2009 
 • Charakterystyka towaroznawcza past rybnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości lipidów; Kordek Michał; promotor prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2008/2009 
 • Charakterystyka towaroznawcza wybranych past rybnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości lipidów; Muryń Patryk; promotor prof. dr hab. Anna Kołakowska, 2008/2009 
 • Jakość herbat zielonych; Mich Kinga; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Ocena jakości ptasiego mleczka różnych marek; Piszcz Urszula; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Jakość czekolad mlecznych; Pomorska Marta; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Badanie jakości win czerwonych półsłodkich; Sobolewska Małgorzata; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Charakterystyka towaroznawcza soków znajdujących się na rynku handlowym; Katka Zbigniew; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Zmienność stężeń wybranych form fosforu w wodach jezior Czarnogłowy i Szmaragdowe w sezonie jesienno - wiosennym 2008/2009; Kaczmarek Dorota; promotor dr hab. Agnieszka Tórz, 2008/2009 
 • Zmienność stężeń azotu w antropogennych jeziorach Czarnogłowy i Szmaragdowe w okresie 2008 - 2009; Pałasz Anna; promotor dr hab. Agnieszka Tórz, 2008/2009 
 • Charakterystyka towaroznawcza herbat czarnych liściastych i dust, preferowanych przez konsumentów; Stróżyk Leszek; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Ocena towaroznawcza kaw rozpuszczalnych; Nowicka Kinga; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Charakterystyka towaroznawcza win owocowych; Pastor Marta; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Jakość win domowych; Śmigasiewicz Katarzyna; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Badanie jakości win czerwonych wytrawnych; Wójcik Ewa; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2008/2009 
 • Jakość piw produkcji krajowej, Nowakowska Aneta,promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2009/2010 
 • Charakterystyka towaroznawcza piw importowanych; Pajor Katarzyna; promotor dr hab. Barbara Czerniejewska-Surma, 2009/2010 

 

Promotorstwo prac inżynierskich
 • Rola enzymów mięśniowych w procesie dojrzewania mięsa zwierząt rzeźnych i ryb; Kałuziak Karolina; 2010/2011
 • Zastosowanie transglutaminazy w przemyśle spożywczym; Kapela Martyna; 2010/2011
 • Przetwory z rozdrobnionego mięsa ryb; Lisińska Karolina; 2010/2011
 • Lizyna dostępna - przegląd metod oznaczania oraz jej przemiany w przetwórstwie żywności; Franczuk Anna; 2010/2011
 • Błonnik i jego zastosowanie w technologii żywności; Bulanowska Iwona; 2010/2011

 

Recenzje prac inżynierskich

 

 • Wartość odżywcza ryb świeżych za szczególnym uwzględnieniem wymagań jakościowych; Eitel Wioleta; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2010/2011
 • Zatrucia Clostridium botulinum typu E; Norberciak Daria; promotor: prof. dr hab.Dąbrowski Waldemar; 2010/2011
 • Jakość mięsa zwierząt łownych; Śniecińska Anna; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2010/2011
 • Porównanie właściwości antyoksydacyjnych herbaty czerwonej i czarnej oraz określenie ich wpływu na zdrowie człowieka; Tymczyna Patrycja; promotor: dr hab. Czerniejewska-Surma Barbara; 2010/2011