Historia

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na Wydziale działało Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Rybnego, którego liczebność wahała się od 25 do 30 członków. Opiekunem naukowym Koła był Prof. dr hab. Edward Kołakowski. Do głównych problemów badawczych, którymi zajmowało się Koło należy zaliczyć:

- wpływ sterylizacji na wartość odżywczą konserw rybnych
- optymalizacja procesu podwędzania ryb
- ocena bezprasowego systemu produkcji mączek rybnych
- opracowanie technologii kiełbas rybnych.

Koło miało poważne osiągnięcia naukowe, wykorzystując zdobyte umiejętności analityczne do rozwiązywania bieżących problemów technologicznych przedsiębiorstw przemysłowych (Zakłady Rybne w Gdyni, PPD i UR w Szczecinie, PPD i UR "Odra" w Świnoujściu). M.in.: zoptymalizowało proces podwędzania ryb w tunelach tak by wyeliminować "pękanie skórek" szprota w konserwach; porównało wartość odżywczą mączki rybnej produkowanej na statkach rybackich systemem prasowym i bezprasowym. Jednocześnie opracowało cały szereg receptur nowych produktów rybnych. Na ogólnopolskim zjeździe studenckich naukowych w Warszawie, który odbył się w 1975 r., Koło zajęło II miejsce. Za zarobione pieniądze Koło zorganizowało m.in. obóz badawczy w Jugosławii (1980).

W latach dziewięćdziesiątych działalność Koła podupadła, głównie z powodu braku odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia badań, gdyż w Hali Technologicznej przy ul. Kazimierza Królewicza powstał Zakład Produkcyjny Przetwórstwa Spożywczego, który początkowo również przeżywał kłopoty organizacyjne. Po oddaniu do użytku nowego budynku przy ul. Papieża Pawła VI działalność Koła reaktywowano pod nazwą: Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności. Oficjalna data powstania Koła: 05.04.2001 r.w Katedrze Technologii Żywności. Koło liczyło 13 stałych członków i 9 kandydatów na członka. Prezesem Koła zastała Anita Aranowska, studentka l roku studiów (później doktorantka na WNoŻiR); wiceprezesem - Alicja Tarnowiecka, sekretarzem - Anna Niklewicz, a skarbnikiem - Łukasz Jagusiak. Na opiekuna naukowego Koła wybrano Prof. dr hab. Edwarda Kołakowskiego. W nowym stuleciu plan badań naukowych Koła wyznaczyły następujące problemy wiodące na lata 2001-2003:- wartość użytkowa i przydatność technologiczna dodatków do żywności, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych barwników, konserwantów i hydrokoloidów,- opracowanie systemów sterowania jakością,- przydatność technologiczna opakowań i systemów pakujących do pakowania ryb i przetworów rybnych.

Od 2006 roku opiekę nad działalnością koła sprawuje dr inż. Robert Iwański. Głównym problemem badawczym jest wpływ temperatur chłodniczych i zamrażalniczych na zmiany tekstury i struktury pieczywa. 

O kolejnych osiągnięciach i ukończonych pracach badawczych możecie przeczytać w dziale "OSIĄGNIĘCIA"