Osiągnięcia

Image
Rok 2009
Członkowie SKNTŻ zostali współautorami pracy naukowej pt.: " Wpływ temperatury przechowywania na teksturę pieczywa" będącej podsumowaniem prac w latach 2007-2008
Image
ROK 2006
"Wpływ temperatury przechowywania na teksturę pieczywa"
(opiekun Koła - Iwański R., ref: Karol Zieliński, Patryk Stanisz) Prezentacja /w:/ XXXVI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 15 grudnia 2006, Szczecin
Image
ROK 2006
"Wpływ składu kąpeli na proces dojrzewania marynat ze śledzia bałtyckiego"
(opiekun Koła - Kołakowski E., współopiekun Szymczak M., ref: Mariusz Mierzwa) Prezentacja /w:/ XXXV Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 13 stycznia 2006, Szczecin
Image Image
ROK 2005
Badano: "Wpływ składu kąpeli na proces dojrzewania marynat ze śledzia bałtyckiego"
(opiekun Koła- Kołakowski E., Szymczak M., ref: Mariusz Mierzwa)/w:/ X Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXII Sejmik SKN. Wrocław 12-13.05.2005, s.139. Zajęcie III miejsca za prezentację i treść referatu.
Image
ROK 2003
"Wpływ wybranych konserwantów na proces dojrzewania śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową"
(opiekun Koła - Kołakowski E., Bednarczyk B.) Prezentacja /w:/ XXXIII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 12 grudnia 2003
Image
ROK 2002
 Badano:"Przydatność naturalnych preparatów do barwienia farszów rybnych"
(opiekun Koła - Kołakowski E., Łomaszewicz S.), /w:/ VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XIX Sejmik SKN. Wrocław 17-18.05.2002, s. 128. Zajęcie III miejsca za prezentację i treść referatu.
Image
ROK 2002
 Badano:"Wpływ wybranych czynników technologicznych na zmianę barwy surowych soków owocowych i warzywnych "
(opiekun Koła - Kołakowski E., Łomaszewicz S.) /w:/ XXXI Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 13.12.2002.
Image
ROK 2001
 Badano:"Przydatność technologiczna preparatów barwiących w technologii farszów rybnych"
(opiekun Koła - Kołakowski E., Łomaszewicz 8.), /w:/ XXXI Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 7 grudnia 2001. Zajęcie III miejsca za prezentację i treść referatu.