zrealizowane projekty badawcze

1.   Ocena wpływu obecności sukralozy (E955) w diecie na metabolizm białkowy i węglowodanowo -  lipidowy. Badania modelowe.

2.   Ocena wpływu, na modelu zwierzęcym, składu diety oraz sposobu jej suplementacji (uzupełniająca lub nadmiarowa) wybranymi witaminami z grupy B na stężenie insuliny i kortykosteronu w surowicy krwi.

3.      Wpływ stosowanych w przetwórstwie żywności substancji dodatkowych na wybrane tory metaboliczne organizmu szczura.

4.  Wpływ składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na metabolizm lipidów i lipoprotein oraz gromadzenie i peroksydację lipidów w narządach u szczura.

5.     Wpływ składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B na stężenia hormonów i wskaźników gospodarki wodno-elektrolitowej i mineralnej u szczura.

6.  Wpływ suplementacji diety wybranymi witaminami z grupy B na status antyoksydacyjny krwi i aktywność enzymów antyoksydacyjnych u szczura.

      7.      Żywienie w wieku starszym - jak być zdrowym, sprawnym i…szczuplejszym.

8.      Wszechstronna aktywizacja seniorów.

9.      Żywieniowa profilaktyka niedowagi, nadwagi i otyłości u młodzieży w okresie skoku pokwitaniowego.

10.  Podstawowe zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży szczególnej troski opiekuńczo – wychowawczej.

11.  Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia oraz prozdrowotna edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży z zespołem Downa.

12.  Żywieniowa profilaktyka niedowagi, nadwagi i otyłości u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

13.  Kreowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb oraz produktów rybnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie.

14.  Wpływ składu diety na poziom estrogenów E II u miesiączkujących i nie miesiączkujących kobiet po mastektomii.

15.  Ocena spożycia ilości i rodzaju lipidów przez dzieci w okresie skoku pokwitaniowego.

16.  Ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i stylu życia oraz edukacyjne warsztaty żywieniowe młodzieży szczecińskich szkół gimnazjalnych.

17.  Wpływ zmian nawyków żywieniowych i składu diety na skład ciała kobiet w okresie menopauzalnym.