Kierunki studiów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na czterech kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.

 Rysunek prezentujący kierunek mikrobiologia stosowana. 

 Rysunek prezentujący kierunek rybactwo. 

  Rysunek prezentujący kierunek technologia żywności i żywienie człowieka.  

 Rysunek prezentujący kierunek zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności. 

 

Studia podyplomowe:

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zapytaj:

 

e-mail: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

tel.: 91 449 66 56

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 14)