Kierunki studiów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na trzech kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.

 

Studia podyplomowe:

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zapytaj:

 

e-mail: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

tel.: 91 449 66 56

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 14)