Kierunki studiów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na trzech kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych. 

Od 2022-2023 roku możesz rekrutować się i rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie)
na naszych kierunkach zarówno od października (semestr zimowy) lub od marca (semestr letni). Jeśli nie zdążyłeś wziąć udziału na semestr zimowy, to możesz zacząć wybrane studia także w semestrze letnim.
Jeżeli problemy finansowe uniemożliwiają ci studiowanie, to sprawdź wsparcie w postaci stypendiów i zapomogi oferowane na Uczelni: link.