Kierunki studiów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na trzech kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.

 

Studia podyplomowe:

Ryby, Rybactwo i Ekologia (RRE)

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zapytaj:

 

e-mail: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

tel.: 91 449 66 56

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 14)