Kierunki studiów

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 9 PAŹDZIERNIKA.

Drodzy kandydaci są jeszcze wolne miejsca na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (S1, S2 i N1). Zapraszamy do rejestracji elektronicznej. Komplet dokumentów możecie składać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (pok. 14) do 9 października w godzinach 9:00-12:00.

Kazimierza Królewicza 4 71-550 Szczecin
e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel.: 91 449 6656

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na trzech kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.

 Rysunek prezentujący kierunek mikrobiologia stosowana. 

 Rysunek prezentujący kierunek rybactwo. 

  Rysunek prezentujący kierunek technologia żywności i żywienie człowieka.  

 

 

 

Studia podyplomowe:

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zapytaj:

 

e-mail: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

tel.: 91 449 66 56

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 14)